Der etableres et trygt og stabilt ungemiljø i virksomhedsskolerne, der skal styrke de unges sociale kompetencer.

En praktisk vej til uddannelse.

Virksomhedsskolen giver den unge en unik mulighed for at prøve sig selv af i praksis.

Faglig opkvalificering i et trygt og stabilt ungemiljø modvirker frafald i senere uddannelsesforløb

Målgruppen

Læs mere

Jespers case

Læs mere

Praktisk info

Læs mere

Praksislæring

Læs mere